Header Ads

ಶ್ರೀ ಸತ್ ಉಪಾಸಿ ಯವರ ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಹನುಮಂತಜ್ಜ ನವರ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಷ್ಠಾಪನೆ.

ಶ್ರೀ ಸತ್ ಉಪಾಸಿ ಯವರ ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಹನುಮಂತಜ್ಜ ನವರ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಷ್ಠಾಪನೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ ಉಪಾಸಿ ಯವರ ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಹನುಮಂತಜ್ಜ ನವರ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಷ್ಠಾಪನೆ. Reviewed by Tejaraj K on June 02, 2020 Rating: 5

No comments:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

ads

Theme images by 5ugarless. Powered by Blogger.